20-07-2020

Hoe staat het ervoor met Duin en Water

Aan de Houtribhoogte in Lelystad komt Duin en Water. Dit nieuwbouwproject telt straks 120 duurzame woningen middenin een prachtig duinlandschap. Maar voordat deze huizen er staan, komt er veel kijken bij de ontwikkelingen van deze plannen. Op dit moment buigt Van Wijnen, de projectontwikkelaar, zich over de ontwikkeling van Duin en Water. De ontwikkelaar vindt het namelijk belangrijk dat het aanbod aansluit op jouw woonwensen. Daarom hebben we aan jou en andere woningzoekers gevraagd hoe iedereen wilt wonen op dit natuurrijke plekje. Uit dit onderzoek blijkt dat levensloopgeschikt wonen een veelgevraagde woonwens is. Momenteel wordt er gekeken of hier gehoor aan gegeven kan worden. 


Natuurinclusiviteit

Daarnaast speelt natuurinclusiviteit een belangrijke rol in de ontwikkeling van Duin en Water. Dit houdt in dat de woningen die gebouwd worden niet alleen duurzaam en energiezuinig zijn, maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier. Zo bouwen we samen aan ruimte voor een beter leven.


Aandacht en tijd

Doordat Van Wijnen mooie, duurzame woningen wil bouwen die aansluiten bij de woonwensen van geïnteresseerden, vereist de ontwikkeling van Duin en Water veel aandacht, zorgvuldigheid en tijd. Wanneer er meer bekend is over de plannen van dit project, brengen we je uiteraard op de hoogte. We hopen dat we na de zomer meer kunnen vertellen over wat er in Duin en Water komt. Voor nu wensen we je een fijne zomervakantie. 

Help jij mee met de ontwikkeling van Duin en Water? Laat ons weten hoe jij hier wilt wonen door jouw woonwensen door te geven in het online woondossier.